Už je tomu dva roky, co byl Dobrochov vyhlášen nejzelenější obcí ČR. Díky tomu získal odměnu milion korun a zároveň byl nominován do evropské soutěže Entante Floreale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Zatímco výhra již byla smysluplně využita, na návštěvu komisařů soutěže si musí místní ještě minimálně rok počkat.

 

Aktivní zapojení do prestižní evropské soutěže mělo být pro nevelkou obec nejvýznamnější událostí za posledních několik let. Komisaři sem měli dorazit už loni, vše bylo nakonec kvůli covidu o rok odloženo. A nejinak tomu bohužel je i letos.

„Vše se opět o rok odkládá. Na jednu stranu máme další čas na to, abychom se pečlivě připravili, na druhou stranu nadšení místních, kteří měli chuť se do příprav zapojit, s neustálými odklady dosti uvadá,“ popsal starosta Dobrochova Miloslav Kříž.

Kromě neocenitelné prestiže přinesla celostátní výhra Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku Dobrochovu také milionovou dotaci. „Za tu jsme provedli parkovou výsadbu a na návsi nechali vytvořit jezírko s fontánou, která by měla být ještě v červnu uvedena do plného provozu,“ potvrdil Miloslav Kříž.