Zastupitelé na svém posledním jednání odsouhlasili vybudování nového přechodu pro chodce.

„Stávající místo pro přecházení na místní komunikaci ulice Okružní, v křižovatce s ulicí Werichova, bude přebudováno na přechod pro chodce. Vznikne zde také nový ostrůvek a nasvětlení přechodu,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Ve výběrovém řízení na realizaci této akce předložila nejvýhodnější nabídku společnost FCC Prostějov s.r.o., Prostějov. Celkové náklady na realizaci stavby tedy činí cca 1.05 milionu korun (vč. DPH).