Ve čtvrtek 17. června se uskutečnilo společné setkání zástupců ZŠ, zastupitelů, firem a dalších aktérů z území Prostějovska a Konicka. Hlavním tématem setkání byly informace o projektech Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov a Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II.

Představeny byly implementační aktivity projektu pro podporu školství, zejména pak činnosti pracovních skupin, které jsou zaměřeny na rozvoj polytechniky a výuku cizích jazyků u dětí už od MŠ. V rámci setkání byla nastolena spolupráce mezi ZŠ a firmami v podobě exkurzí do firem a společných workshopů. Cílem je dětem, rodičům i pedagogům prezentovat moderní a čisté prostředí a využívání digitálních technologií ve výrobních podnicích a zatraktivnit tak technické profese, kterých je na pracovním trhu velký nedostatek. Vzájemnému propojování firem a škol pomáhá okresní hospodářská komora, která zastupuje regionální firmy. „V rámci prezentovaného projektu bude možné tuto aktivitu podpořit i finančně, např. formou dopravy dětí do firem,“ řekla Zapletalová, manažerka projektu.

Firmy se každoročně prezentují na akci Burza práce a vzdělání, kterou pořádá místní OHK společně s pobočkou Úřadu práce ČR a která je hojně navštěvovaná. V rámci diskuse se probírala i výuka cizích jazyků na školách, kterou je třeba více přizpůsobovat praxi. „Je důležité u dětí intenzivněji podporovat polytechnické dovednosti, podnikavost a digitální kompetence. „Je třeba si uvědomit, že uplatnitelnost na trhu práce v technických a IT oborech je velmi vysoká a finančně i dobře ohodnocená,“ poznamenala Helena Chalánková, ředitelka OHK v Prostějově.