Prázdniny jsou opět za dveřmi, proto se během nich policisté napříč celým Olomouckým krajem zapojí do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která reaguje na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích právě v období letních prázdnin v minulých letech.

„V rámci dopravní akce se policisté zaměří zejména na dodržování stanovené rychlosti, způsobu jízdy a pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, používání bezpečnostních pásů i zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorových vozidel a dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ shrnuje Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. Policisté se podle ní zaměří také na motorkáře, cyklisty i chodce. „U motorkářů budou policejní hlídky kontrolovat, zda dodržují nejvyšší povolenou rychlost a mají v pořádku doklady potřebné k řízení svých strojů. S policejními hlídkami se setkáte i na cyklostezkách, kde budou dohlížet na správné vybavení jízdních kol i používání přileb zejména cyklisty mladšími osmnácti let, kterým tuto povinnost ukládá zákon. Cyklistickou přilbu ovšem doporučujeme všem cyklistům bez rozdílu věku, neboť jim po případném pádu může zachránit život. Opomenuti nebudou samozřejmě ani chodci, u kterých se kontroly zaměří na bezpečnost při přecházení přes vozovku a také na používání reflexních prvků zejména při snížené viditelnosti ve večerních hodinách během pohybu mimo obec,“ uvádí Lenka Vanková.