Společnost FCC Prostějov pořídila v roce 2021 druhý parní stroj. Slouží k likvidaci plevele alternativní metodou, vyčistí též ulice a městský mobiliář. Jedná se o ekologické vozidlo poháněné autonomním bateriovým elektropohonem.


„První parní stroj ECLIP M 1000 na podvozku Multicar M27 je v provozu již od roku 2019. Nyní jsme jej doplnili podobným zařízením – jedná se o stroj od výrobce ADACOM Oeliatec Houad Skid 1000 HD na podvozku Volkswagen Crafter,“ vysvětluje Štěpán Špaček, ředitel firmy FCC Prostějov.
Speciální nástavba je určena k likvidaci plevele mikrokapénkami vody ohřátými na teplotu 120 °C. Nástavba vozu je vybavena 1000litrovou nádrží na vodu a dvěma hadicemi, plevel tak mohou likvidovat dva pracovníci současně. Vůz má navíc autonomní bateriový elektropohon. Baterie vydrží 8 hodin provozu a plně nabita je po 4 hodinách.
Společnost FCC nový stroj využívá nejen jako alternativní metodu likvidace plevele, slouží i na dezinfekci a čištění dětských hřišť a městského mobiliáře. Lokálně lze vyčistit chodníky např. od olejových skvrn, přilepených žvýkaček a jinak znečištěného povrchu. U přístroje lze nastavit teplotu 20 až 140 °C a tlak v rozmezí 3 až 200 barů. Důležitá je možnost použití stroje v okolí kanálových vpustí, odpadkových košů, laviček či rohů domů – všude tam, kde je úklid potřebný, ale obtížný. Ve spolupráci se zástupci města Prostějov vznikla mapa s vyznačenými místy, kde je tato metoda aplikována. Jedná se především o cestní sítě v sadech a parcích, autobusové zastávky, chodníky v blízkosti mateřských a základních škol, okolí dětských hřišť a psích louček. Mapa je průběžně aktualizována a doplňována.
V roce 2020 se uskutečnilo testování alternativních metod likvidace plevele. Jako nejvhodnější se ukázala právě metoda s použitím horké vody či horké páry. Nevýhodou použití této technologie je ovšem její vysoká časová náročnost a z toho plynoucí náročnost finanční. K likvidaci totiž dochází pouze u nadzemní části rostliny, a proto je nutné aplikaci této metody v průběhu vegetativní sezóny několikrát opakovat. Likvidace horkou vodou se navíc dá využít pouze v místech, kde to cestní síť dovoluje.
„Naše město se dlouhodobě snaží prosazovat technologie, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí ve městě. Proto postupně rozšiřujeme plochy veřejných prostranství, na nichž je plevel místo dosud využívaných herbicidů likvidován horkou tlakovou vodou. Souvisí s tím i pořízení druhého stroje vybaveného danou technologií a navýšení peněz, které radnice na tyto účely vydává. Stroj nám bude sloužit také k dezinfekci a čištění dětských hřišť a městského mobiliáře, abychom nové zařízení využívali co nejefektivněji. Likvidaci plevele i řadu dalších komunálních služeb pro nás zajišťuje společnost FCC, která nám vyšla vstříc a na základě našeho společného podnětu stroje zakoupila a provozuje. Děkuji společnosti FCC za velmi dobrou spolupráci,“ říká František Jura, primátor města Prostějov.
„Chtěl bych také poděkovat vedení společnosti FCC za její okamžitou reakci na požadavek města k nákupu dalšího stroje pro alternativní likvidaci plevele. Naše vzájemná spolupráce je na vynikající úrovni. Nové zařízení je velké plus pro životní prostřední v našem krásném městě,“ dodává první náměstek primátora Jiří Pospíšil.