Na konci června proběhlo v regionu jednání o nové koncepci cyklistické dopravy v ČR. Část míst v Olomouckém kraji, kudy v budoucnu povedou nové stezky pro cyklisty, si účastníci jednání projeli přímo na kole.


„Prioritou Olomouckého kraje je propojení páteřních tras. Jen v letošním roce jsme dali na cyklodopravu zhruba pětadvacet miliónů korun,“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.   
O budoucnosti cyklistické dopravy jednali účastníci setkání v době od 24. do 25. června. Nad legislativními, technickými, ale i koordinačními otázkami debatovali nejprve v Šumperku, na bicyklech si pak projeli budoucí trasování klíčové Moravské cyklostezky.
„Hlavním cílem našeho setkání bylo dostat všechny partnery k jednacímu stolu a otevřít diskusi,“ zdůraznil náměstek Šafařík.
Z jednání vyplynula řada užitečných závěrů. Důraz bude kladen například na lepší koordinaci projektů třeba s Lesy ČR nebo správci vodních toků. Právě tyto subjekty totiž spravují komunikace, které by cyklisté mohli využívat, aniž by bylo potřeba stavět nové cyklostezky.