Komu se nelení, tomu se zelení. Tak to se stoprocentně dá říci o Němčicích nad Hanou. V okolí města v uplynulých dvou letech bylo vysazeno bezmála 7 tisíc stromů a přes 1200 keřů.

 

Kromě toho bylo založeno 25 320 m2 porostu trávníku a 26 400 m2 květnatých luk. Přestože celkové náklady na tuto neobyčejně rozsáhlou výsadbu činily přes 5 milionu korun, drtivá většina peněz na ni šla z dotací. Město doplatilo pouze necelého půl milionu korun. Na poslední červnový den byla připravena akce spojená s opékáním špekáčků u pramene Žlebůvky, při níž měli mít místní možnost si všechny nové aleje projít. Ta se však nakonec z důvodu nezpůsobilého terénu po nočním dešti nekonala.