Rada města Prostějova zveřejnila s předstihem výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků na  náměstí T. G. Masaryka v rámci konání XXXIX. prostějovských hanáckých slavností ve dnech 11. a 12. září tohoto roku. Pro prodejce je velice příznivou zprávou skutečnost, že poplatky zůstávají ve stejné výši jako v minulých letech.

„Stejně tak jako loni i letos budou pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena. Náměstí T. G. Masaryka, Žižkovo náměstí a Pernštýnské náměstí budou rozdělena na čtyřmetrové očíslované úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj třímetrový stánek. Je třeba říci, že kvůli protikoronavirovým opatřením jsme loni přistoupili k novému rozmístění stánků, a to na Masarykově, Pernštýnském i Žižkově náměstí. A protože byli spokojeni jak prodejci, tak i návštěvníci slavností, kteří měli dostatek volného prostoru při nakupování, bude pro letošek zachováno stejné rozmístění,“ nastínila náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová a doplnila, že v případě zájmu prodejců budou výjimečně povolena ještě další tři a vícemetrová prodejní místa z důvodu sloučení sortimentu do většího stánku. „Poplatky z důvodu protikoronavirových opatření, která přinesla značná omezení pro drobné živnostníky, zůstávají ve stejné výši jako v předchozích letech,“ potvrdila Milada Sokolová.

 

Poplatky pro stánkaře během Hanáckých slavností

* za umístění stánku na jednom prodejním místě

(délka stánku do 3 m) ……………………………………………….…300 Kč

* za umístění stánku na více prodejních místech

(sloučení různého sortimentu zboží do většího konstrukčně nerozděleného stánku)

prodejce zaplatí výši poplatku za stánek do 3 m + navíc 500 Kč za každý další
i započatý metr

např. délka stánku do 4 m ………………………..….......... 800 Kč

(300 Kč /do 3m/ + 500 Kč)

např. délka stánku do 5 m …………………………............ 1 300 Kč

(300 Kč /do 3m/ + 500 Kč + 500 Kč)

např. délka stánku do 6 m …………………………............ 1 800 Kč

(300 Kč /do 3m/ + 500 Kč + 500 Kč + 500 Kč)

Stejný výpočet bude u 7metrového a dalšího prodejního místa

* za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců

(délka stánku do 3 m) ……….…………………..…………..……...…150 Kč

 prostor pro umístění stolů pro občerstvení………………………… ZDARMA