O tomhle se hodně mluví. Poslední červnový den se zhruba padesát místních sešlo s vedením Plumlova v kulturním domě v Žárovicích. Na programu bylo veřejné projednání chystaných změn územního plánu. Očekávala se rušná diskuse zejména ohledně plánovaného počtu nových domů, které by ve městě měly v budoucnu vyrůst. Nejožehavějším tématem se však nakonec stala nejvyšší možná výška budoucích staveb. Od setkání se pak rozběhla týdenní lhůta, po kterou mohli občané podávat své námitky a připomínky k chystané změně. O jejich osudu rozhodne podzimní jednání zastupitelstva.

 

Územní plán je klíčový dokument nezbytný pro rozvoj každého města či obce. V Plumlově jeho chystanou změnu doprovázela debata ohledně počtu nových domů. Někteří z místních se bojí, že by se z atraktivního, nicméně stále relativně poklidného místa s čilým společenským ruchem mohlo stát anonymní satelitní město. V souvislosti s tím vznikla i petice, kterou podepsalo více jak dvě stě lidí.

Vedení města v reakci na ni upozornilo, že počet novostaveb by měl být v budoucnu výrazně nižší, než se v textu petice uvádí. Kromě toho zdůraznilo, že má zájem o postupné, tedy nikoliv skokové zastavování nově vytyčených území. „Vzhledem k tomu, že od roku 2006 v Plumlově a jeho místních částech ubylo asi 180 obyvatel, považujeme novou výstavbu pro naše město za přínos,“ vysvětlila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Kolik domů se bude v Plumlově nakonec stavět? O tom se během setkání s občany zas až tolik nediskutovalo. Mnohem více se mluvilo o výšce budoucích staveb. „To se týkalo i nejvíce probírané lokality Nad Cvrčelkou, kde jsme na základě předchozích podnětů přistoupili na kompromis v podobě snížení nejvyšší možné výšky nemovitostí,“ popsala plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která zdůraznila, že v uvedeném prostoru se počítá výhradně s výstavbou rodinných domů. 

Po setkání mohli lidé všechny své připomínky a námitky zaslat písemně na adresu odboru územního plánování prostějovského magistrátu, který se přípravou plánu v Plumlově aktuálně zabývá. „Některým našim požadavkům bylo částečně vyhověno. Přesto zvažujeme, že nějaké připomínky ještě podáme,“ vyjádřila se bezprostředně po veřejném projednání Miroslava Císařová, která patřila k hlavním iniciátorům uvedené petice. 

Ohledně počtu podaných námitek a připomínek ve vztahu k chystané změně územního plánu jsme se po uplynutí týdenní lhůty obrátili na vedení plumlovské radnice. „Konkrétní číslo mi zatím není známo, s paní z prostějovského magistrátu, která nás má na starost, mám schůzku až v pondělí,“ reagovala v této souvislosti na náš dotaz starostka Gabriela Jančíková s tím, že o dalším osudu podaných připomínek nakonec rozhodne městské zastupitelstvo. To by se v této souvislosti mělo sejít po prázdninách.