Vedení města Prostějova přistoupilo k dalším krokům vedoucím k pomoci lidem zasaženým živelnou katastrofou. Po sbírce, jejíž konkrétní obsah si obce samy vyžádaly, a potravinové pomoci na jižní Moravu putovalo dřevo potřebné na opravy poničených domů.

„Poslali jsme do obce Hrušky takzvaný nepeněžní dar, kterým je 8 377 metrů krychlových stavebního řeziva. Dřevo bylo postupně rozvezeno k jednotlivým poničeným domům.  Věříme, že toto bezúplatné dodání stavebního materiálu pomůže lidem k opravám jejich bydlení,“ informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil a jak doplnil, nezbývá než věřit, že k podobné katastrofě již nikdy nedojde.