Chataři ve Stražisku mohli v minulosti využívat kontejnery na komunální odpad. Řada lidí do nich však ukládala například matrace, ledničky, pračky, peřiny či skříně.

I vzhledem ke zvyšujícím se cenám za likvidaci odpadu obec přistoupila k razantnímu řešení a kontejnery stáhla. Rekreanti teď mohou směsný odpad ukládat do nádob umístěných u rybníka, kde najdou i kontejnery na plast, papír a bioodpad.