V okrajové části Prostějova plánují radní vysadit obrovské množství nové zeleně. Konkrétně v Čechůvkách chtějí vytvořit nový kus přírody pro relax. Město zde organizuje komunitní výsadbu. V první etapě, která by mohla proběhnout již na podzim letošního roku, je v Čechůvkách plánovaná organizovaná výsadba stromů a keřů. A do ní se podle slov náměstkyně primátora pro životní prostředí Milady Sokolové může zapojit i veřejnost.

„Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu budeme na konci prázdnin vědět, kolik a jaké stromy bychom mohli zasadit. Lidé, kteří se do akce zapojí, si budou moci vysadit „svůj“ strom,“ předesílá Milada Sokolová.

Prostějovští konšelé upozorňují, že pokud budou lidé mít zájem vysadit kus přírody v Prostějově, budou si moci své místo k sázení rezervovat na portálu rozvijime.prostejov.cz, který bude funkční v průběhu měsíce srpna, či aktuálně na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. „Stromy zakoupené městem Prostějovem i nářadí budou připraveny přímo na místě výsadby v den vhodný pro zasazení stromů. S předstihem budeme informovat, kdy přesně se bude sázet. Zájemce si tedy nemusí žádný strom kupovat, pouze se k sázení a následné péči o strom přihlásí a pochopitelně se dostaví v den výsadby. Tato iniciativa mě napadla mimo jiné i proto, že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která je zodpovědná za životní prostředí v Prostějově. „Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, které dlouhodobě řešíme. Na okraji Čechůvek, u takzvaného cviklu, je proto naplánovaná plošná výsadba stromů, keřů a výsev květnatých trávníků na ploše téměř 1,3 hektaru,“ dodala Milada Sokolová.

Cílem úprav bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního celku, který bude podporovat zadržování vody v krajině, bude zvyšovat druhovou rozmanitost rostlin i zvířat a zlepší vizuální i hlukové podmínky. „Budou se vysazovat pouze přírodní druhy rostlin vhodné právě pro toto zvolené místo. Klademe důraz na minimální následnou údržbu a využití přirozených samořídících procesů, kdy u dřevinných prvků nebude nutná probírka a květnaté trávníky budou sečeny pouze dvakrát ročně,“ dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že jedním z hlavních cílů bude také zvýšení rekreačních možností místních obyvatel.

Úpravy budou zahrnovat výsadbu rostlin, vzniknou štěrkové pěšiny a odpočinkové plochy s lavičkami a ohništěm. „Vytvoříme tak prostor k procházkám nebo posezení s přáteli. Nezapomeneme ani na bývalou říčku Vikličku, která bude pročištěna. V dalších etapách připravujeme podél Vikličky, směrem k Vrahovicím, záměr vybudování pěší cesty tak, aby mohl vzniknout nový procházkový okruh,“ uzavírá první náměstek primátora Jiří Pospíšil.