Turistiku, ekologii a zemědělství, to vše chtějí spojit v Čelechovicích na Hané do jednoho díky novému projektu. Výsledkem by měla být nová naučná stezka a zároveň také protipovodňové poldry, které by se přitom mohly zároveň stát novým tahákem pro pěší i cyklisty. Projekt s názvem Naučná stezka Proti proudu času si klade za cíl vytvořit naučnou stezku u nově vytvořeného poldru a dřívějšího keltského naleziště.

 

„V roce 2020 zde bylo vybudováno protipovodňové opatření (poldr), které výrazně proměnilo ráz krajiny,“ uvedla starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová. Stezka by měla přijít na celkem téměř 300 tisíc korun, kraj přispěl dotací, která pokryje zhruba čtvrtinu nákladů. Celkově se právě v souvislosti s novou naučnou stezkou okolí Čelechovic na Hané výrazně promění. A to zejména ráz krajiny. „V souvislosti s touto stavbou vznikla nová polní cesta směrem k místní části Kaple, kde bude vystavěn další poldr. Lokalita pak získá úzkou vazbu na krajinu Kosířského masivu a jeho přírodních zajímavostí,“ vysvětlila Jarmila Stawaritschová. Starostka Čelechovic zároveň přiblížila některá témata, jimž se bude nová naučná stezka věnovat. „Záměrem obce je představit lidem protipovodňová opatření a s tím související zásahy do krajiny, popsat význam vody v krajině a také zmínit historický význam lokality,“ dodala Jarmila Stawaritschová. Obec do turistiky a cykloturistiky investuje průběžně. Začátkem roku se tak v ní i blízkém okolí setkali lidé s novými odpočívadly i informačními tabulemi.