Tak už se to buduje! V úterý 20. července byly zahájeny práce na dalších dvou etapách cyklostezky v ulici Pod Kosířem. Vznikne zde stezka s odděleným provozem chodců a cyklistů včetně vjezdů a přeložení veřejného osvětlení.

Stavba by měla být dokončena do 30. září letošního roku. „V tomto období dojde ke krátkodobému omezení přístupu k nemovitostem dotčených stavbou v řádu nejvýše několika dnů. Proto tímto žádáme občany o vstřícnost,“ uvedla referentka mediální komunikace Anna Kajlíková.