I tato pomoc se určitě počítá! Sbor dobrovolných hasičů Stínava finančně podpořil v rámci transparentního účtu obec Hrušky na jižní Moravě, kterou 24. června zasáhlo tornádo. Hasiči poslali částku 10 000 korun.

„Tu jsme vydělali na dobrovolném vstupném z dětského dne konaného 26. června a přidali k ní i polovinu čisté tržby za občerstvení. Věříme a doufáme, že tato pomoc pomůže místním obyvatelům zasažené obce,“ uvedl starosta sboru Michal Burget.