Už na začátku tohoto roku se Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje pustilo do rekonstrukce dálnice D46 procházející Prostějovem. ŘSD však už teď hlásí další investici, tentokrát do bezpečnějších změn na sjezdu z dálnice mezi severní částí Prostějova a Držovicemi.

„Stávající mimoúrovňové křížení u Prostějova přestává plnit roli bezpečného místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice D46, proto byla schválena kompletní modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice poblíž obchodní galerie Arkáda čeká rekonstrukce zhruba za 195 milionů bez DPH. Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně kruhového objezdu proběhnou úpravy stávajícího mostu dálnice D46, zároveň bude zcela přeorganizována doprava na mimoúrovňové křížení. Projekt je rozdělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý dálniční provoz,“ informoval Večerník Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje.

Jednotlivě dokončené části mimoúrovňového křížení budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného užívání s co nejmenším zdržením motoristů. „Při plánování podoby moderní křižovatky se vycházelo ze stávající situace bez nutnosti výrazně zasahovat do současného stavu a měnit charakter okolí. Na stavbu bezpečnějšího křížení již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, takže ještě letos předpokládáme vypsání výběrového řízení na zhotovitele zadávací dokumentace stavby. První dělníci by se mohli pustit do dvouleté realizace v roce 2023,“ dodal Miroslav Mazal.