První etapa rekonstrukce Vrahovické ulice nebude dokončena včas. Na vině jsou zpožděné dodávky panelů potřebných pro zdárné dokončení oprav mostu přes Romži. Práce tak budou pokračovat další dva týdny, z čehož je rozezlen i prostějovský náměstek primátora Jiří Rozehnal. Tato komplikace ovšem nic nemění na tom, že 1. srpna podle plánu bude zahájena druhá etapa rekonstrukce Vrahovické ulice. Jen s tím rozdílem, že právě během druhého prázdninového měsíce bude uzavřen „pouze“ úsek od mostu přes Hloučelu po křižovatku s Janáčkovou ulicí. Zbylou část po náměstí Padlých hrdinů uzávěra čeká až začátkem září.

 

První etapa rekonstrukce Vrahovické ulice spěje s menšími komplikacemi do finále. „Došlo ke kompletní rekonstrukci silničního tělesa, jsou tu nové obruby včetně podobrubníkových vpustí, nový povrch vozovky včetně přídlažby ze žulových kostek. Položena byla nová dešťová kanalizace s vyústěním do vodoteče včetně nových přípojek na stávající pozice vpusti v úseku mezi mosty přes Romži a Hloučelu. Vznikly dvě nové zastávky MHD, ostatní prošly kompletní rekonstrukcí. Počet míst pro přecházení zůstal zachován, všechna byla nově nasvětlena, úpravou prošla také plocha u Domu služeb. Zásadní rekonstrukcí projdou postupně oba mosty, v první etapě přes Romži a ve druhé přes Hloučelu,“ shrnul dosavadní práce ve Vrahovické ulici Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.

Termín dokončení první etapy rekonstrukce se posunuje o patnáct dní, příčinou je zdržení opravy mostu přes Romži. „Slušně řečeno, jsem velmi rozezlen, že zhotovitel nás včas neinformoval o zpoždění dodávky části mostních panelů od výrobce z důvodu covid pandemie. Komplikací to určitě je, zejména pro průjezd do Trpínek, Čechůvek a ven z Vrahovic. Přes investora a objednatele, tedy Olomoucký kraj, budeme řešit se zhotovitelem finanční dopady za zpoždění. Zbylý zpožděný úsek 1. etapy bude zprovozněn od 15. srpna,“ glosoval nemilou situaci Jiří Rozehnal s tím, že opravená část Vrahovické ulice tak bude až do poloviny srpna „slepá“. „Úsek Vrahovické ulice od křižovatky ulic Tovární a Vrahovická až před most přes Romži bude otevřen od 1. srpna. Ale pozor, ulice Vrahovická bude v tomto úseku do 15. srpna oboustranně „slepá“ a bude z ostatních částí města přístupná jen přes ulicí Říční, respektive Tovární nebo M. Pujmanové! Most přes Romži a část Vrahovické ulice od mostu po ZŠ v ulici Majakovského bude otevřen od 15. srpna a bude tomu následně přizpůsobena MHD,“ popsal detailně Jiří Rozehnal.
Úsek Vrahovické ulice od mostu přes Hloučelu, včetně tohoto mostu, až po křižovatku s ulicí Průmyslová bude uzavřen od 1. srpna do 19. prosince. Úsek Vrahovické ulice od křižovatky s ulicí Průmyslová po křižovatku s ulicí Janáčkova bude uzavřen od 1. srpna do 31. srpna. Úsek Vrahovické ulice od křižovatky s ulicí Janáčkova až po náměstí Padlých hrdinů bude uzavřen od 1. září do 19. prosince 2021.
Detailní rozvrh druhé etapy rekonstrukce Vrahovické ulice včetně objízdných tras si prostudujte na straně 11 nového vydání Večerníku!