Městský hřbitov v Brněnské ulici není nafukovací. Stále roste poptávka po nových hrobech. Radní proto na svém úterním jednání schválili studii rozšíření hrobových míst, především těch urnových. Jak ale konšelé sami přiznávají, další volná místa uvnitř hlavního hřbitova už nejsou a v budoucnu bude muset dojít k výkupům sousedních pozemků. 

Vzhledem ke stále trvající poptávce po urnových hrobech nechal magistrát zpracovat návrh rozšíření možnosti pohřbívání jako kombinaci urnových hrobů a kolumbárií. „Řešíme umístění urnových hrobů v parkové aleji orámované oplocením s integrovanými kolumbárii. Nově je počítáno se vznikem osmatřicet sekcí kolumbárií po devíti schránkách, tedy celkem 342 schránek a 9 sekcí urnových hrobů po 17 hrobech, celkem 153 urnových hrobů,“ vypočítal prostějovský primátor František Jura (ANO 2011) s tím, že studie rovněž řeší materiálové provedení komunikačních ploch, návrh výsadby stromů, keřové a popínavé zeleně, umístění mobiliáře, osvětlení a podobně. Kromě hlavního vstupu, který je umístěn ve stávající ohradní zdi, je uvažováno i o pracovním vstupu ze zázemí obřadní síně.

Studie byla zpracovatelem předložena na vědomí Národnímu památkovému úřadu. Podle jeho předběžného sdělení nejsou k záměru zásadní výhrady. „Studie navrhuje využít možnost ukládání uren i v podzemí. Z hlediska památkového je akceptovatelný i navržený hlavní vstup umístěný do stávající hřbitovní zdi,“ přidal Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice.

Na pozemku, kde se uvažuje o rozšíření hřbitova, se nachází kabelové trasy, proto bude třeba řešit přeložky sítí. „Dané místo je v tuto chvíli jedno z mála, kde se může náš hlavní hřbitov rozšiřovat. Do budoucna bychom chtěli vykoupit pozemky, které sousedí se hřbitovem, abychom mohli dále budovat nová hrobová místa,“ doplnil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.