Prostějovští radní odsouhlasili aktualizovaný seznam projektů pro realizaci strategie ITI Olomouckého kraje.

„Jedná se o nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů, který je realizován na základě zpracované a schválené integrované strategie.

V rámci projednání projektů jsme diskutovali aktuální postup při přípravě plánovaných projektů, způsob jejich výběru do akčního plánu ve vazbě na výběrová kritéria a očekávané finanční alokace,“ popsal jednání ITI Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova. (mik)

 

Přehled plánovaných aktivit rozvoje města

Aktivita přestupní terminály veřejné dopravy:

* Terminál Újezd.

* Cyklověž Janáčkova.

Aktivita veřejná prostranství:

* Obnova Žižkova nám., chodníků a komunikací na nám. T. G. Masaryka a Dukelské brány, revitalizace nám. Svatopluka Čecha.

* Veřejná prostranství v širším okolí zámku (Pernštýnské a Skálovo nám., ulice Kravařova a Fügnerova).

Aktivita rozvoj cyklistické infrastruktury:

* Cyklostezky Okružní, Vrahovice – Vrbátky a Říční.

Aktivita mateřské školy:

* MŠ Čechovice – připravený projekt přestavby dvou nevyhovujících pavilonů.

* MŠ a jesle Jana Železného – záměr rozšíření (nástavby) jednoho pavilonu MŠ a nahrazení dalšího pavilonu objektem chybějících jeslí.

Aktivita rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci veřejné dopravy:

* Inteligentní zastávky MHD.