Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého odchod Spojeného království z Evropské unie neznamená přerušení obchodních vazeb mezi českými a britskými podniky. Aby se mohla uzavřít dohoda o volném obchodu, je důležité, aby britská vláda i Evropská komise představily své požadavky co nejdříve.

Příštích 11 měsíců v tzv. přechodném období se pravidla obchodu nezmění. Podnikatelská komunita žádá respektování doposud platných pravidel jak ze strany členských států EU, tak ze strany Spojeného království – ani jedna strana by neměla začít jakkoliv měnit vnitřní pravidla už během přechodného období, což by způsobilo podnikatelům komplikace spojené s vyššími administrativními, organizačními i finančními náklady.
„Jedenáct měsíců je podle všeho krátká doba na vyjednání komplexní dohody o volném obchodu. Apelujeme proto na obě strany, aby co nejrychleji představily své požadavky a očekávání. Je potřeba předejít nejistotě, kterou s sebou přináší scénář bez uzavřené nové obchodní dohody,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že pokud by do konce roku 2020 nebyla vyjednána dohoda o volném obchodu, bude se obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace. V praxi by to znamenalo návrat cel, neplatnost licencí a další regulatorní překážky komplikující obchod na obou stranách.
Hospodářská komora prosazuje, aby budoucí vztah mezi ČR a Velkou Británií byl co nejbližší současnému stavu. „Klíčové pro české podniky je především zajistit maximálně hladký přístup českého zboží a služeb na britský trh, tedy co nejvíce harmonizovanou regulaci bez cel a netarifních překážek,“ dodal.