Už za dva dny to vypukne naplno. Ve středu 1. září se do lavic vrátí žáci základních škol. Ano, letní prázdniny jsou za námi a děti mají v tuto chvíli už jen pár desítek hodin k posledním přípravám. A starosti bezesporu nastanou i rodičům. Večerník v tomto ohledu zajímalo hned několik skutečností, a proto se redakce obrátila s dotazy na náměstka primátora pro školství v Prostějově Jana Krchňavého. Zajímali jsme se o různá témata jako jsou prázdninové rekonstrukční práce na školách, připravenost pedagogických sborů či obavy z nákazy covid-19 a zajištění protiepidemických opatření. A na přetřes také přišli prvňáčci i celkové počty žáků základních škol v Prostějově.

Uteklo to jako voda, žáci se tuto středu vrací do školních lavic. Podle náměstka primátora Jana Krchňavého jsou prostějovské školy na nový školní rok 2021/2022 připravené. A to jak z technického hlediska, tak přípravou samozřejmě prošly i pedagogické sbory. „Na školách se jako každoročně během prázdnin rekonstruovalo, opravovalo, prováděl se generální úklid. A to všechno s cílem přivítat děti do nového školního roku v příjemném prostředí. Opravy byly cíleny především na akce zajišťující hygienické požadavky a bezpečnost provozu na školách, rekonstruovaly se chodníky, upravovaly se zahrady škol i mateřinek, oplocení, ve většině zařízení se malovalo. Na školní rok se pochopitelně také svědomitě připravovali i učitelé a další školští zaměstnanci,“ ujistil Jan Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Podařilo se všechny naplánované letní rekonstrukce či opravy na školách dokončit? „Většina akcí ano. Ač však práce na školách probíhaly celé prázdniny, nastal u některých z nich menší skluz, který ovšem nenaruší začátek školního roku. Například rozsah prací na mateřince na Husově náměstí nedovolí otevřít jednu třídu školky, v mateřské škole Raisova bude probíhat rekonstrukce ještě v září, na základní škole Majakovského budou muset žáci vcházet do družiny ještě pod lešením, tělocvična na ZŠ v ulici E. Valenty by měla být v provozu po celkové rekonstrukci do konce září,“ vypočítal menší komplikace Krchňavý.

Jak se Večerník dozvěděl, ve středu prvního září přijde vůbec poprvé do školy 456 prvňáčků, což je podle statistik přibližně stejný počet jako v uplynulých dvou letech. „Abych byl přesný, do prvních tříd bylo zapsáno 456 dětí, ale kolik jich skutečně nastoupí, uvidíme až ve středu,“ pousmál se náměstek, v jehož gesci je právě školství ve městě. Mnohem vážněji dodal: „Počet žáků prvních tříd v Prostějově poslední dobou stagnuje, byl tedy zastaven jejich úbytek. Čísla z předešlých let jsou velmi podobná. V září loňského roku to bylo 463 dětí a rok před tím 454 dětí.“

Z průměru nijak nevybočuje ani celkový počet školáků na prostějovských základních školách, kteří ve středu usednou do lavic. „Celkové počty žáků na školách se nijak radikálně nemění. I v tomto případě platí, že letošní počty skutečně nastoupivších budeme však znát až po prvním září. Počty tříd a jejich naplněnost si určují ředitelé škol. Podle platné legislativy je nejvyšší počet žáků ve třídě základní školy třicet. Samozřejmě jsou třídy s nízkým počtem žáků, ale i třeba třídy na výjimku, kterou povoluje zřizovatel, a to do čtyř dětí. V nastávajícím školním roce by to měly být jen dvě třídy na ZŠ Majakovského. U mateřských škol pak legislativa uvádí naplněnost do čtyřiadvaceti dětí. Tady bude na výjimku dvaadvacet početnějších tříd prostějovských mateřinek,“ uvedl Jan Krchňavý, který se zmínil také o protiepidemických opatřeních proti nákaze covid-19. „Opatření na začátku školního roku jsou obdobná jako na konci toho loňského. Ředitelé škol obdrželi z ministerstva soubor doporučení pro školy vzhledem k organizaci provozu a testování. Tímto manuálem se budou řídit. Pravidla jsou všeobecně známá, byla publikovaná mnohokrát ve sdělovacích prostředcích. A já věřím, že informace jsou jasné a dostačující. Jen opravdu doufám, že ona tři testování budou tím posledním zásahem do normálního chodu škol.“

A co se udělalo pro zlepšení kvality výuky na základních školách v Prostějově? „Realizace a posun kvality výuky probíhají v několika rovinách. Opravy, rekonstrukce a obecně zkulturňování pracovního prostředí ve školách probíhá hlavně o prázdninách a má vliv na to, jak se naše děti ve školách cítí. Tady je úloha zřizovatele plněna solidně. Do této oblasti magistrát rozumně a efektivně investuje, je to na našich budovách vidět. I podpora vybavenosti škol je trvalá. V době distanční výuky se zřizovatel připojil ke státní podpoře a finančně přispěl k modernizaci v oblasti digitalizace škol. Rozpočet škol umožňuje pravidelnou obnovu a modernizaci vybavení. V neposlední řadě jsou tu ti nejbližší žákům, tedy učitelé. Zprávy od vedení škol jsou optimistické v tom směru, že proběhla ve většině škol řada seminářů, dílen a školení, realizovaly se cílené projekty a akce, které posilují kvalitu učitelských sborů,“ ujišťuje náměstek primátora, který toto téma uzavřel osobním vzkazem pro všechny, jichž se týká zahájení nového školního roku. „Přání směřuje k obligátnímu zdraví a pohodě každé rodiny, každého žáka, dítěte. A velmi si přeji, ať už je naše společnost, naše školství v normálu, který si všichni opravdu zaslouží. Ať jsou školy plné úsměvů, radosti a ať pulzují chutí poznávat, dozvídat se nové, umět se prosadit, být prospěšný,“ předeslal s optimistickým poselstvím Jan Krchňavý.

 

celkový počet žáků základních škol v prostějově

školní rok                  celkový počet            běžné třídy    speciální třídy

2017/2018                  4 277                          4 172               105

2018/2019                  4 272                          4 173               99

2019/2020                  4 265                          4 168               97

2020/2021                  4 230                          4 133               97

2021/2022                  přesné počty budou známy po 1. září 2021