To je ale nadělení! Čáru přes rozpočet všem, kteří tvrdí něco o suchu, udělala situace ze začátku uplynulého týdne. Říčka Hloučela se totiž rozvodnila a voda zcela zatopila nedávno vybudovaný podchod pod mostem v Olomoucké ulici. Prostor tak bych neprůchodný i neprůjezdný pro cyklisty. A jak si Večerník všiml, stav vody neklesl ani na konci týdne...

Koryto řeky Hloučely v těchto dnech v některých lokalitách nepojme množství protékající vody. Jedním z takových míst je plocha pod mostem v Olomoucké ulici, kde byl nedávno zprovozněn manipulační průchod pod frekventovanou komunikací, který je nyní zalit vylévající se vodou z koryta řeky. Sociální sítě zaplavily nespokojené reakce komentujících. Na často padající dotazy, zda nejde o chybu při projektování plochy, reagoval na žádost Večerníku náměstek primátora Jiří Rozehnal: „Manipulační plocha pod mostem je navržena tak, aby byla průchozí v maximální počet dní v roce na standardní výšku hladiny toku. V případě zvýšené hladiny dojde k zaplavení a manipulační plocha není průchozí. Inženýři ani projektanti neudělali žádnou chybu, tak s tím bylo počítáno, abychom stavbu mohli vůbec realizovat. Důvodem je to, že vodní tok nesmí být kapacitně zúžen z důvodu průchodnosti větší vody. Jde o podmínku správce toku, která vychází z bezpečnostního a povodňového plánu vodního toku. Po opadnutí vody bude plocha vyčištěna a opět využívána k průchodu osob a průjezdu cyklistů,“ uvedl Jiří Rozehnal.