Na první pohled to vypadalo jako projekt hodný Potěmkina. V roce 2006 byla v Konici postavena tzv. víceúčelová sportovní hala. Jejím problémem byl fakt, že od doby vzniku plnila účel jediný.

Od začátku prosince do konce února každoročně fungovala jako oblíbené zastřešené kluziště. Po zbytek roku zela prázdnotou. To by se v budoucnu mělo změnit. Vedení města plánuje celkovou přestavbu objektu, po níž by hala měla začít sloužit k celoročnímu užívání.

Takzvaná víceúčelová hala byla v Konici postavena v roce 2006. Finance na její vybudování šly ze státního rozpočtu, které zprostředkoval konický rodák Miloslav Vlček působící v té době ve vrcholné politice. Hala od té doby fungovala tři měsíce jako kluziště. Konická radnice na její provoz každoročně doplácela zhruba tři čtvrtě milionu.

Zbourat, nebo opravit?

Její stále se zhoršující stav postavil vedení města před jasnou volbu buď zbourat, nebo kompletně opravit. V Konici zvolili druhou možnost. Ostatně bruslení se u lidí z města i okolí těší solidní oblibě. „Nejenže chceme tento projekt zachovat, rozhodli jsme se ho ještě rozšířit na skutečně víceúčelovou halu. Věříme, že ji členové sportovních spolků, žáci a studenti nedaleké školy, ale i všichni ostatní budou rádi využívat po celý rok. Samozřejmě že bude otevřena i lidem z okolních obcí,“ objasnil stanovisko vedení Konice její starosta Michal Obrusník.

Město již v této souvislosti připravilo projekt, v rámci něhož by mělo dojít k demontáži stávajícího povrchu a technologie. To vše má být nahrazeno novou plochou. Čelní stěny budou opláštěny nehořlavým materiálem a následně dojde k vybudování nového hrazení a chladicí jednotky. Také je v plánu přístavba šaten, technického zázemí pro umístění rolby či místnosti, kde by se v budoucnu mohlo prodávat občerstvení. Vše by rovněž mělo být zatepleno, v plánu je i výměna osvětlení. „Na projekt jsme již získali stavební povolení, nyní žádáme o dotace z Národní sportovní agentury. Ty by měly pokrýt sedmdesát procent nákladů, zbytek bychom museli uhradit z vlastního rozpočtu,“ představil aktuální stav Obrusník.

Bude to stát „ranec“

Celkové náklady se odhadují na 24 milionů korun. „Výše této částky nás nemile překvapila. Navíc byla vypočítána ještě před zdražením stavebního materiálu. Věříme však, že některé věci by se daly pořídit i levněji. Občas nám v tom brání nutnost splnit normy, které v některých případech odporují zdravému rozumu,“ poznamenal Michal Obrusník s tím, že zatím netuší, kdy se dozví, zda město bylo v žádosti o dotaci úspěšné. „Pokud ano, mohli bychom začít stavět třeba už v příštím roce,“ přiblížil konický starosta s tím, že využití pro konkrétní sporty by pak bylo předmětem společné diskuse s občany města.