Tohle určitě stojí za připomínku! Přesně před 30 lety v září 1991 začal ve Vřesovicích fungovat unikátní projekt, který do té doby neměl v celé České republice obdoby. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a olomouckým arcibiskupstvím vzniklo v prostorách místní fary učiliště pro žáky z dětský domovů, neúplných rodin, se špatným prospěchem či pro ty, kteří se už stihli v mladém věku dostat do konfliktu se zákonem. Mnohým z nich se tu podařilo změnit své životy tak, že později byli schopni si najít práci, založit rodinu a po celý další život úspěšně překonávat všechny překážky i stíny své vlastní minulosti. Celý projekt vznikl zejména díky nesmírně charismatickému určickému faráři Janu „Jendovi“ Jiříčkovi. Po jeho nenadálé smrti se naplno ukázalo, že ne každý člověk je nahraditelný.

Páter Jan Jiříček se narodil 1. září 1952 v Olomouci. V roce 1979 dokončil Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze a poté byl jmenován kaplanem ve Zlíně. Tam pobyl šest let a 1. června 1985 se staly jeho působištěm Určice. Do své správy dostal ještě farnost Krumsín, Myslejovice a Vřesovice. Jeho prvním velkým úkolem byla záchrana a oprava kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově, kterému svého času hrozila demolice.

Jedinečný projekt ve Vřesovicích

Mezi mladými pracovníky opravujícími kostel se zrodila myšlenka zřídit učiliště pro narušenou a bezprizorní mládež. Díky tomu bylo ve Vřesovicích založeno Středisko učňovské mládeže Dona Bosca a 1. září 1991 zahájilo toto ojedinělé společenství mladých chlapců svoji činnost. Výuka byla zaměřena na doplnění základního vzdělání a vyučení v oboru zednictví a stavební činnosti. Od začátku se počítalo s tím, že se absolventi budou podílet na záchraně církevních a památkových objektů. Učni měli jeden týden výuku a druhý týden praxi na stavbě.

„Začalo se učit v polorozpadlé budově bývalé fary ve Vřesovicích, což je historický objekt pocházející ze sedmnáctého století. Jelikož stav fary neodpovídal hygienickým a bezpečnostním předpisům, došlo k přestěhování do budovy staré školy. Začaly se shánět peníze na rekonstrukci fary, která se celá uzavřela, neboť hrozila zřícením,“ popsala ve své diplomové práci Jana Přecechtělová.

Vládl obrovským charismatem

Na Jana Jiříčka pamětníci vzpomínají jako na nadšence, který měl touhu něco změnit. „Jeho předností bylo, že uměl získat farníky pro své plány. Věděl, kde hledat pomoc a jak získat pro opravy fary místní občany ať už věřící, či nevěřící. Byl známý tím, že byl všude, kde bylo třeba něco zachránit a opravit. Svědčí o tom řada opravených památek, křížů či kapliček,“ zavzpomínal Arnošt Lejsal.

I přestože finance znamenaly celou dobu obrovský problém, podařilo se v roce 1995 objekt fary zrekonstruovat a předat učilišti pro výuku, využití volného času a ubytování učňů.

Od roku 2004 se stal zřizovatelem školy Olomoucký kraj, od 1. září 2005 došlo k jejímu sloučení se Švehlovou střední odbornou školou, což byla tehdy jediná cesta k záchraně školy. Za její dosavadní existencí a rozvojem však stálo zejména velké charisma i nasazení pátera Jiříčka. „Opravdu jsem nemohla uvěřit tomu, co jsem v maličkých Vřesovicích našla. Kněze, který nejen mluví, ale obětuje se pro myšlenku a víru prostřednictvím pomoci sociálně slabé mládeži. Bohužel jsem s otcem Janem mohla mluvit vždy jen krátce a v době, kdy odněkud přijel a zase někam spěchal,“ popsala Přecechtělová.

V roce 2006 však Jan Jiříček těžce onemocněl rakovinou plic. „Jak jsem vypozorovala a také

vyslechla od učňů a výchovných pracovníků, všem moc chyběl. Nejopravdověji to

bylo znát u učňů, když zcela spontánně říkali, že ‚je to nejlepší chlap, kterého znají‘. Cítila jsem z jejich slov nepředstíranou úctu a lásku,“ doplnila žena.

Vzpomínky na zázrak

Škola se stala místem známým po celé republice. O Vřesovicích se hovořilo jako o „zázraku“ ve výchově učňů. Vše přervala až smrt Jana Jiříčka, který zemřel 27. ledna 2007 ve věku 54 let, pohřeb se konal v Určicích. Na jeho osobnost i dílo se už nikomu navázat nepodařilo, přesto je jeho odkaz jasně patrný. A to nejen ve Vřesovicích, či Určicích. „Z děkovných dopisů otci Jiříčkovi, které jsem četl, vyplývalo, že mnozí absolventi školy jsou úspěšní v práci, zvládají všechny překážky, které život přináší, založili dobře fungující rodiny a jsou příkladem svým dětem,“ uzavřel Arnošt Lejsal.

Ovšem ani ve Vřesovicích na Jana Jiříčka nezapomněli. Důkazem je i nedávno umístěná pamětní deska na budově místní fary, v jejíchž nádherně zrekonstruovaných prostorách dnes úspěšně funguje místní základní škola.