Byly doby, kdy se tato poměrně úzká komunikace spojující Brněnskou a Určickou ulici běžně využívala pro veškerý provoz. A silnice vedoucí kolem areálu bývalého Agrostavu byla opravdu hojně zatížena. Jenže před šesti lety začala rekonstrukce Brněnské ulice a uzavřena byla i tato zmíněná oblíbená spojka. Uběhlo několik dalších let a řidiči osobních vozidel na ni stále nesmí. Komunikace je už určena jen pro vyvolené...

Běžné řidiče tady zastavují celkem často policejní hlídky nebo strážníci. A pokutují. Lidé to ale nechápou. „Nejen ve vztahu k absolutně neúnosné aktuální dopravní situaci v jižní části města vzniklé v souvislosti se souběhem několika dopravních omezení a uzavírek mě zajímá, z jakého důvodu není historicky volně průjezdná celá komunikace Za Brněnskou ulicí kolem bývalého podniku Agrostav spojující ulici Brněnskou a Určickou? Alespoň jednosměrný provoz by byl jistě akceptovatelný,“ obrátil se na vedení města Pavel Ohlídal z Prostějova.

Jenže podle vyjádření odboru dopravy prostějovského magistrátu mohou tuto spojku využívat jen některá vozidla. „Jednosměrný provoz je zajištěn z ulice Brněnské na ulici Určickou. Povolen je však vjezd jen pro zákazníky průmyslového areálu Agrostav a pro dopravní obsluhu Statku Prostějov. Komunikace slouží jako odklon provozu zemědělské techniky, pracovních strojů z areálu Agrostavu a Statku Prostějov. V průmyslovém areálu je větší koncentrace velkých dopravních souprav. Jinak zde pro ostatní dopravu platí podle umístěné dopravní značky s dodatkovou tabulkou zákaz vjezdu,“ uvedl nekompromisně Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy. (mik)