Poradenské centrum nebo Dny umění nevidomých. To jsou oblasti dotačních žádostí, kterým radní na svém posledním jednání vyhověli. Konkrétně se jednalo o žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, kteří žádali o dotační příspěvek na činnost centra v Prostějově.

„Z této dotace je možno zaplatit nájemné včetně služeb, telefon, internet, kancelářské a hygienické potřeby, kreativní materiál na sociálně aktivizační služby či odborné školení,“ popsala náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD), která se o sociální agendu města stará. Další peníze podpoří Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky a jejich akci Dny umění nevidomých, která proběhne za finanční spoluúčasti města Prostějova.