Pokud český stát nepodpoří a nezefektivní příjem zahraničních pracovníků, riskuje v dalších letech významné omezení dostupnosti a kvality zdravotní a sociální péče. Shodli se na tom účastníci diskusní platformy Hospodářské komory s názvem „Jak efektivně řešit nedostatek nelékařského personálu v ČR“. Klíčové je podle diskutujících připravovat a vzdělávat pracovníky pro zaměstnání v ČR přímo v zemi původu.

České republice v současnosti podle statistik ministerstva zdravotnictví chybí zhruba 3 až 5 tisíc zaměstnanců v nelékařských profesích, tedy zdravotních sester, pečovatelů, sanitářů nebo pracovníků v sociálních službách. „Do budoucna se bude problém dále prohlubovat, pokud nezačneme situaci akutně řešit. Populace v ČR stárne a poptávka po zdravotní péči nebo umístění do ústavů sociální péče bude neustále růst,“ říká viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.
Současný vládní Program kvalifikovaný zaměstnanec zatím převážně využívají průmyslové podniky a firmy zaměřené na služby. Zdravotnictví a sociální zařízení zatím vzhledem k nejednoznačné metodice stála stranou a cizince do těchto odvětví pro ně bylo složité získávat. „Klíčovým výsledkem dnešního jednání je shoda na jasné a pevné metodice mezi všemi zúčastněnými, což otevře dveře právě cizincům se zájmem o práci ve zdravotních nebo sociálních službách,“ vysvětluje viceprezidentka Bartoňová Pálková.
Podle diskutujících by měl stát finančně podpořit zaměstnávání potenciálních pracovníků přímo v zemích jejich původu, aby veškeré náklady neležely jen na bedrech zaměstnavatelů. A to např. prostřednictvím jazykových nebo adaptačních kurzů, aby odpadl problém jazykové bariéry a cizinci mohli bez zbytečného odkladu nastoupit do zaměstnání.
Nedostatek personálu je celoevropským problémem, se kterým se potýká většina států EU. „Řešení musí přijít rychle, aby nás v náboru cizinců nepředběhly např. sousední Německo nebo Rakousko. Konkurenční boj bude sílit a my musíme ukázat, že zaměstnání v ČR je perspektivní a bez zbytečné administrativy,“ dodává Bartoňová Pálková.
První diskusní platformy se vedle Hospodářské komory zúčastnili reprezentanti ministerstva zdravotnictví, resortu vnitra, Poslanecké sněmovny nebo akademické sféry. Do panelové diskuse se dále zapojila šedesátka přítomných podnikatelů, zástupců nemocnic nebo zařízení sociální péče.

POZVÁNKY

17. 3. Aktuální změny v důchodovém pojištění v roce 2019 a 2020, přednáší Bc. Taťána Sojková
26. 3. EET z účetního a daňového pohledu, přednáší Ing. Olga Hochmannová, dotazy budou na místě zodpovídat také pracovníci z FÚ Prostějov

Bližší informace www.ohkpv.cz.