Zemědělská společnost Taurus družstvo často využívá obecní komunikaci „ke šlepru“ v Malém Hradisku. Těžká technika se na stavu nedávno opravené silnice výrazným způsobem podepisuje.

„V rámci dobrých vztahů jsme se dohodli na tom, že společnost v souvislosti s užíváním silnice přispěje do obecního rozpočtu částkou 200 tisíc korun. Tímto se bude finančně spolupodílet na její opravě a bude ji tak moci i nadále využívat,“ vysvětlil starosta obce Milan Fiedler.