Prostějovský magistrát bude pomáhat studentům s jejich vzděláváním a poskytovat dotace v oblasti podpory studentů. Návrh na dotační podporu studentů byl zpracovaný zastupitelem Martinem Hájkem.

„Týkal se čtyř dotačních stipendijních programů, konkrétně pro financování krátkodobých studijních pobytů v zahraničí, pro financování studia pro studenty prezenčního studia s podmínkou pracovat nebo podnikat na území města Prostějova po stejnou dobu jako bylo vypláceno stipendium, pro dotace určené na úhradu nákladů souvisejících s účastí na odborné konferenci a dotací pro studenty a absolventy vysokých škol, jejichž kvalifikační práce se týká Prostějova a je pro město a samosprávu přínosem,“ uvedl primátor města František Jura (ANO 2011). Pokud tedy studenti splní potřebná kritéria, mohou si v této souvislosti podat žádost.