Po výstavbě kanalizace a následné opravě silnice dojde ve Stařechovicích i na chodníky. Plánují zde výstavbu hned čtyř úseků chodníků v celkové délce zhruba 800 metrů.

Při rekonstrukci silnice se s budoucí výstavbou chodníků počítalo, proto jejich výstavba plynule naváže bez zásahu do nových povrchů. Do úprav silnice byly zahrnuty i úpravy autobusových zastávek včetně nástupišť. V rámci výstavby chodníků se již nástupiště nebudou řešit, jen budou plynule a bezbariérově napojena na chodníky.