Dva roky projektování jsou u konce a už je v plném proudu stavba za desítky milionů korun v areálu Domova u rybníka ve Víceměřicích, kde vzniká nový domov se zvláštním zaměřením pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či demencí. Přispět na něj mohou lidé odesláním částky na transparentní účet 293769461/0300. Kapacita domova pro tyto klienty by se z nynějších třiceti šesti osob měla zvýšit na dvojnásobek už do konce příštího roku, kdy by měla nová budova mít kompletní kapacitu. Jak náročný byl tento projekt a co dalšího přinese, prozradil exkluzivně pro Večerník ředitel Domova Felipe Sánchez López a starosta obce Eduard Novotný (na společném snímku).

* Kdy se zrodil nápad na vybudování nového pavilonu v Domově u rybníka?

Eduard Novotný: „Je to již několik let, co se zastupitelstvo obce zajímalo o rozšíření kapacity Domova. V posledních letech se tato myšlenka řešila intenzivně, protože byly vypsány dotační tituly, kde by se mohla obec spolupodílet na financování. Prvním krokem byla příprava záměru a zpracování projektové dokumentace, od toho se vše odvíjelo. Podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo a věřili, že můžeme uspět. Velké poděkování za podporu zaslouží zastupitelé obce Víceměřice, kteří tuto myšlenku podpořili. Projekt je krokem vpřed v oblasti sociálního rozvoje a nesmírně mě těší, že zastupitelstvo dalo celé akci zelenou.“

Felipe Sánchez López: „První myšlenka vznikla z toho, že sociální služby v obci mají téměř 100letou tradici. Druhou důležitou věcí je zkvalitnění služby, zejména co se týče zázemí pro klienty a zaměstnance. Společně s panem starostou a zastupitelstvem obce Víceměřice jsme jednoho dne sedli a řekli si, že do toho půjdeme. Realizace nového projektu byla během na dlouhou trať, ale i neskutečnou výzvou, která před námi stála. Vlastní realizaci předcházela řada setkání, abychom mohli připravit kvalitní projekt. Podařilo se nám najít společnou řeč a sen se začal plnit.“

* Můžete přiblížit, pro které klienty je přesně Domov se zvláštním režimem určen?

F. S. L.: „Vycházeli jsme z poptávky po službách a potřebnosti v daném regionu. Zaměřili jsme se na lidi seniorského věku a konkrétně s Alzheimerovou demencí. Tato nemoc se v populaci vyskytuje stále častěji a stává se populační. Nemyslím si, že demence rapidně přibývá, připisuji to spíše k lepším diagnostickým technikám. I když demence nemá zcela jasnou etiologii, můžeme se domnívat, že lidí s lehčími projevy bude přibývat. Domov se zvláštním režimem je specializovaná sociální služba určená právě lidem, kteří už nezvládnou samostatně žít a potřebují pomoc jiných.“

* Co všechno přinese nová budova Domova se zvláštním režimem?

F. S. L.: „Hned dvě důležité věci. Zkvalitnění sociální služby v naší organizaci a pracovní místa. Patříme k největším poskytovatelům a zároveň i největším zaměstnavatelům v regionu. Bylo by naivní usnout na vavřínech a nepracovat na zlepšení podmínek pro klienty, ale i zaměstnance. V nové budově najdeme šestatřicet plně elektrických lůžek, společenské prostory, novou terapii, která v Domově ještě není, a zázemí pro personál. Vše bude splňovat ty nejpřísnější normy a v souladu s materiálně technickým standardem pro pobytové služby přinese přímo ideální podmínky pro život v takovém zařízení.“

E. N.: „Demografická křivka se nám posouvá a prodlužuje se průměrná délka života. Evidujeme zvýšený zájem o služby, hlavně z řad seniorů, kteří postupně ztrácejí fyzické schopnosti. Poptávka má narůstající trend, a i přes výstavbu nových kapacit nebudeme schopni vyhovět všem žadatelům. Jako starostu mě těší, že jsme společně se zastupitelstvem obce našli řešení, jak pomoci nejzranitelnější skupině obyvatelstva.“

* Jak náročné bylo přetavit tento projekt ve stavbu?

E. N.: „Pro naši malou obec je tento proces náročný, protože Domov má daleko větší rozpočet než obec sama. Zafinancovat tak rozsáhlou výstavbu není vůbec jednoduché a bez pomoci by to nebylo možné. Zároveň velký dík patří Olomouckému kraji, který nám přispěl téměř sedmnácti miliony korun, a Ministerstvu práce a sociálních věcí, které se podílelo rovněž výraznou měrou. Zároveň musíme poděkovat všem, kteří se na realizaci projektu spolupodíleli.“

F. S. L.: „Kdybych měl ještě doplnit, tak vlastní realizaci projektu předcházela příprava, která zabrala téměř dva roky. Při zhotovení stavby v takovém objemu jsme se snažili vše připravit, aby nás nic závažného nepřekvapilo. Výstavba je z časového hlediska menší porce než vyřízení všech administrativních formalit. Velké poděkování patří Olomouckému kraji nejen za finanční, ale i metodickou podporu projektu a obci Víceměřice, se kterou jsme našli společnou řeč. Pustili jsme se do historicky největšího projektu v rámci sociální infrastruktury v regionu a pevně věřím, že přínos bude i za hranicemi regionu.“

* Jedná se o dotace na kompletní stavbu i s vybavením?

F. S. L.: „Jde celkově o dvě dotace, jedna je na výstavbu a druhá zahrnuje vybavení budovy. Aktuálně ještě dolaďujeme detaily druhé žádosti a spustíme výběrové řízení na dodávku vybavení. Budova bude multizdrojově financována a zároveň bych připomněl i zřízení transparentního účtu.“

* Kolaudace nové budovy by měla proběhnout do konce roku?

E. N.: „Ano mělo by tomu tak být, ale už jsme požádali o dodatek, aby se kolaudace přesunula do konce března, protože nechceme nic uspěchat. Začít provoz v budově, která ještě dýchá čerstvostí, by nebylo dvakrát rozumné. Součástí budovy bude dobudování přilehlé infrastruktury, a to garáží, silnice atd.“

* A kdy se objeví osazenstvo?

F. S. L.: „Budu rád, když první klienti začnou bydlet v prvním kvartálu 2023. Nedokážu momentálně přesně říct, kdy přesně to bude, protože to závisí i na dalších okolnostech. Vše musí být důkladně připraveno. V průběhu roku 2023 bude zahájen plný provoz objektu.“

* Celkový projekt byl vyčíslen na částku 65 milionů. Můžete prozradit, kdo se na úhradách podílel a kolik musí dát obec ze svého?

E. N.: „Máme smlouvu s dodavatelem stavby, že růst cen zde nehraje roli, ale samozřejmě se objevují různé vícepráce, takže ta stavba bude určitě o něco dražší, než byla smlouva. Je to ale spíše o tom, že se musely určité věci pozměnit, protože v původním projektu se menší detaily musely měnit. Firma má také samozřejmě problémy s dodávkami nejrůznějšího materiálu, který není, ale většina věcí byla včas objednaná, což bylo velké plus.“

F. S. L.: „Jsme rádi, že se v současné době nadále daří pokračovat podle plánů. Na různých místech po celé republice se stavby kvůli inflaci ruší. Můžeme tak být opravdu rádi, že stavíme.“ 

* Založili jste i transparentní účet. Kam mohou případní zájemci peníze zaslat a na koho se mohou obrátit s dotazy či domluvou o spolupráci?

E. N.: „Transparentní účet najdete na stránkách obce i stránkách Domova. Stejně jako zde pod rozhovorem. Finanční prostředky budou použity na nový pavilon a za všechny příspěvky chci touto formou poděkovat.“

F. S. L.: „Touto cestou bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří na konto už přispěli. I díky nim můžeme projekt nadále realizovat. Budeme velmi rádi, když se přidá více lidí a podpoří tak dobrou věc, která se může týkat každého z nás.“

FOTO/24/Honza 24_domov_rybnik_spolecna+24_domov_rybnik_stavba

Společná: Starosta obce Eduard Novotný (na snímku vlevo) a ředitel Domova u Rybníka Felipe Sánchez López představují projekt. Foto: Jan Frehar

stavba: Práce na novém domovu se zvláštní režimem jsou v plném proudu. Foto: Jan Frehar

 

FELIPE SÁNCHEZ LÓPEZ

* narodil se 19. července 1990 na Slovensku

* po ukončení střední zdravotnické školy absolvoval univerzity v Brně, Trnavě, Ostravě a další profesní studie se zaměřením na zdravotnictví a management v sociálních službách

* už v průběhu studií pracoval na urgentním příjmu a v zařízení sociálních služeb jako pečovatel a pak sestra

* od roku 2011 se aktivně zajímá o situaci v prostředí sociálních služeb nejen v Česku, ale i na Slovensku a vede portál o sociálních službách

* na Slovensku se věnoval také managementu kvality, v roce 2017 se ve věku 26 let stal jedním z nejmladších ředitelů velkého poskytovatele sociálních služeb v rámci ČR

* aktivně se podílel na přípravě komunitního plánu na Prostějovsku a v současné době je místopředseda krajské organizace APSS ČR

* je autorem největšího validovaného výzkumu spokojenosti zdravotnických pracovníků v sociálních službách v rámci ČR

 * spolu s vedením obce Víceměřice je spoluautorem největšího investičního projektu do sociální oblasti v regionu

* je vášnivým motorkářem, věnuje se florbalu a přednášení

zajímavost: na sladké nedá dopustit, a jak říká, bez čokolády nemůže existovat

 

EDUARD NOVOTNÝ

* narodil se 14. března 1964 v Opavě

* odmaturoval na Střední zemědělské škole ve Vyškově

* po studiu pracoval jako agronom v Agrodružstvu Tištín

* následně působil v cukrovaru Eastern Sugar Němčice nad Hanou, AG. Prefarm, s.r.o.

* je dlouholetým členem dobrovolných hasičů a zahrádkářů ve Víceměřicích

* byl dlouhodobým zastupitelem obce

* od roku 2010 je starostou obce Víceměřice

* jeho největšími zálibami je práce na zahradě a celková starost o přírodu

zajímavost: od mládí hrával stolní tenis a tento sport je pro něj nadále číslem jedna