Střídání stráží je zde. Po šesti letech končí ve funkci ředitele konické Charity Marek Navrátil. Za sebou nechává veliký subjekt s novou sociální službou či spolupráci s komunitním centrem v Konici. Zejména však organizaci jak pomáhající, tak fungující. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník se pak ohlížel za svým působením, za aktuálními i minulými problémy sociálních služeb.

A samozřejmě se nemohl nedotknout ani tématu koronaviru. Jeho odchodem se tak uvolňuje pozice ředitele největší sociální organizace Konicka, která se navíc aktivně zapojuje do pořádání nejedné společenské akce.

 

* Končíte v pozici ředitele konické Charity. Rozhodl jste se tak sám?

„Ano, bylo to čistě moje rozhodnutí, požádal jsem o uvolnění.“

* Z jakého důvodu tak činíte?

„Úkolem manažera je vnímat i to, že by pomohlo nějaké střídání lidí. Jak pro mě osobně, tak i pro tým a pro Konicko to bude prospěšné. Není tam žádný průšvih, žádná defraudace, nic takového. Tak, jak se střídají trenéři třeba ve fotbalovém týmu, tak je to i na pracovišti stejné. Takto jsem si to sám po šesti letech vyhodnotil.“

* Co byste si přál, aby váš nástupce ve funkci zejména zachoval v chodu Charity?

„Byl bych rád, kdyby všechno. Služby běží, vypadají zdravě, otevřeli jsme v minulém roce další novou službu. Daří se nám slušně, stejně tak i v potýkání s koronavirem. V Bohuslavicích jsme neměli jako jeden z mála domovů v kraji jediného nemocného klienta. Takže myslím si, že když zachová to, co zůstane po mně a bude to dál rozvíjet, nemusí to být špatné. Taky jsem přišel po panu Procházkovi, a taky to nebylo o žehlení průšvihů, bylo to prostě střídání člověka, který šel jinam. A já mohl navázat na to vše kvalitní a dobré, co po jeho vedení zůstalo.“

* Na co jste z doby vašeho ředitelování nejvíce pyšný?

„Tak nebyly to úplně jednoduché roky, potýkali jsme se s nedofinancovanými sociálními službami, s nedostatkem personálu, protože sociální služby s platy, které v republice byly nastavené, do těchto pozic nelákají. To si se nám hlavně dařilo překonávat. Dále tu je otevření odlehčovací služby, které je pro Konicko prospěšné a důležité. Covidový rok byl náročný. Nic podobného jsem v Charitě nezažil! Takže právě ono překonávání těžkostí, z toho mám největší radost.“

* Budete dále pracovat v sociálních službách? Nebo přímo v Charitě?

„Tam je ještě otevřených několik cest. Nedokážu na to teď odpovědět jasnou odpovědí.“