Stejně jako během srpna, tak i v září vzrostl v Olomouckém kraji celkový počet uchazečů o zaměstnání. Lidí bez práce je aktuálně 13 691, počet hlášených volných pracovních míst opětovně poklesl na 9 046 a podíl nezaměstnaných osob setrval na hodnotě 3,2 %. U žen setrval podíl na 3,7 %, podíl mužů bez práce se zvýšil na 2,8 procenta. Zprávu předložila Jana Litvíková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Jako tradičně v první polovině každého měsíce, i teď v říjnu se ohlížíme za aktuálními statistickými údaji.

K 30. září evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, zase o něco málo více uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 174 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je ale naopak nižší o 87 osob. Z tohoto počtu bylo 12 544 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. „Bylo to o 117 více než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 171,“ uvedl Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci. Volných pracovních míst bylo o 480 méně než v srpnu a o 349 než ve stejném měsíci minulého roku.

V průběhu září bylo nově zaevidováno 2 907 osob, odešlo naopak 2 733 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). „Ve srovnání s minulým měsícem přibylo 454 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku pak 337. Naopak jsme zaznamenali hned o 836 více odchodů než v srpnu a o 277 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku,“ prozradil Mikšaník s tím, že do zaměstnání z nich v posledním měsíci nastoupilo hned 1 861, tj. o 733 více než v předchozím měsíci a o 161 méně než v září 2021. „Hned 357 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což je o 115 více než v srpnu a o osmasedmdesát méně než ve stejném období minulého roku,“ prozradil dále hlavní analytik krajské pobočky ÚP ČR s tím, že 872 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech regionech Olomouckého kraje obdobný - mírně vzrostla. Nejvíce se počet lidí bez práce zvýšil přímo na Olomoucku, a to o 85 osob, k největšímu procentuálnímu nárůstu pak došlo na Jesenicku o 5 %. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva regiony – Přerovsko (4,2 %) a Jesenicko (3,9 %). Naopak nejnižší je stále na Prostějovsku, kde se hodnota lidí bez práce drží na nízkých 2,3 procentech. „Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,5 uchazeče, z toho nejvíce opět v regionu Jeseník - 2,7%, naopak nejméně na Prostějovsku a Olomoucku, kde to je v průměru 1,2 uchazeče na jedno volné místo,“ přidal zajímavost Jaroslav Mikšaník.

Ke konci uplynulého měsíce bylo na Krajské pobočce v Olomouci Úřadu práce ČR evidováno 7 552 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55 %. V evidenci bylo také 2 188 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci září bylo evidováno 973 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 360 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 2 osoby. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7 procenty.

Podporu v nezaměstnanosti přitom pobíralo 4 281 uchazečů o zaměstnání, to značí 31 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 848 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,6 OZP. „Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 387, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu 9 046 volných pracovních míst bylo 4 120 míst bez příznaku ´pro cizince´. Na dalších 4 926 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí,“ “ rozebral aktuální situaci hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 1 478 osob, z toho bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 352 osob. 

 

Více najdete ZDE

Obce Olomouckého kraje