V souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 připravilo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje bezpečnostní opatření k zajištění nerušeného průběhu voleb.

„Před jejich začátkem i po celou dobu voleb budou policisté monitorovat okolí volebních místností. Policisté budou rovněž úzce spolupracovat s jednotlivými volebními komisemi, a to za účelem přijetí nezbytných opatření k odstranění nežádoucích jevů, které by mohly narušit důstojný průběh voleb. Spolupráce s volebními komisemi bude pokračovat i po uzavření volebních místností s cílem předejít případným komplikacím při sčítání či převozu volebních výsledků. Policejní hlídky se budou v rámci výkonu služby pohybovat zejména v místech, kde by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku a v okolí volebních místností,“ informovala Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

V rámci bezpečnostního opatření budou policisté provádět také preventivní činnost zaměřenou na předcházení páchání protiprávního jednání.