Nového a moderního osvětlení se dočkali v Otaslavicích, zatím tedy pouze v části obce směrem na Brodek u Prostějova. Práce trvala několik týdnů a byla rozdělena na více etap. Elektřina byla rozvedena pod zemí a při této příležitosti se obec rozhodla vyměnit veřejná světla. Nové osvětlení figuruje v plánech obce na celém území, čekat se však bude na postupné kroky energetiků a tyto úpravy budou provedeny zároveň s uložením elektrických rozvodů do země.

 

Nové moderní stožáry i LED technologie by měly být daleko ekologičtější a finančně méně nákladné. Jen realizace v uvedené části obce vyšla na téměř půl milionu korun. „Od křižovatky k rybníku až po konec obce směrem na Brodek u Prostějova jsme měnili dráty elektrického vedení, kabely jsme nechali uložit do země, a při té příležitosti došlo na veřejné osvětlení, kompletně nové jsou jak stožáry, tak také ledková světla, která by měla šetřit energii, budou i méně náročná i z hlediska údržby. Celá akce vyšla téměř na 450 tisíc korun,“ prozradil místostarosta obce Mojmír Sokol.

Do budoucna plánují v obci zavést nové osvětlení v rámci celého území. „Jedná se o velmi nákladnou změnu a my budeme chtít využít skutečnosti, kdy se budou ukládat elektrické rozvody do země, což by mělo proběhnout do roku 2030. Postupovali bychom podobně jako nyní, tedy uložení rozvodů spojíme s výměnou veřejného osvětlení. Náklady na práci by se tak měly snížit, což ušetří nejen finanční prostředky obce, ale také nemusíme rozkopávat občanům chodníky hned dvakrát,“ doplnil místostarosta.